Taktäckning av plåt

Vackert falsat plåttak

Att beklä ditt tak med ett bandtäckt tak eller falsad plåt som det med kallas, ger din fastighet ett helt annat uttryck. Vi på AK’s har många års erfarenhet av tekniken. Varje tak är individuellt så vi gör ett besök och tittar på ditt projekt för att fastställa bästa materialval och teknik.

Våra plåtslagare har bred kompetens inom takarbeten vilket krävs för att leverera ett kvalitativt och genuint hantverk. Taket är en av de mest utsatta delarna på en byggnad, därför är det viktigt att det håller tätt.

Garnering

Vi hjälper till med rör, tak- och garneringsarbeten

Ak’s plåtslageri hjälper till med allt som gäller rör, tak- och garneringsarbeten. Vi riktar oss mot företags- och fastighetsägare samt privatpersoner. Läs nedan vad vi hjälper till med.

Skorstensbeslag

Även skorstenen behöver underhållas eftersom den utstår för mycket påfrestning. Vi ser gärna över skorstenen och hjälper er byta skorstensbeslag om sådant behövs.

Stosar

Takstosar används vid tätning av genomföringar genom taket. Självklart hjälper vi er att byta takstosar om sådant behövs.

Fönsterbleck

Det är mycket viktigt att undersöka fönsterblecken så de inte är skadade. Fönsterblecket ser nämligen till att leda bort vattnet från väggen. Är blecket skadat kan vatten från fönstret rinna in under fönsterkarmen eller längs sidorna och tränga in i väggen. Vi säljer även skräddarsydda fönsterbleck till er som vill byta bleck själva.

Hängrännor & stuprör

Hängrännor och stuprör behöver självklart även underhållas och ibland bytas för att vattnet skall ledas bort från fastigheten. Vi är experter inom området och besöker er gärna förutsättningslöst för att kontrollera så hängrännor och stuprör fungerar. Se bilder på våra referensjobb här.

Taksäkerhet

Vi ser över säkerheten på taket

Som fastighetsägare har du stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Att arbeta på ett tak medför stora risker. Därför har man bestämt i bygg- och planlagen att alla fastigheter skall vara utrustade med säkerhetsanordningar. AK’s plåtslageri hjälper att se över säkerheten på taket.

Vi hjälper bland annat till med att installera gång- och takbryggor, räcken, stegar och andra skyddsanordningar för att säkerheten skall vara fullständig.

Snörasskydd – Undvik laviner från taket. Det är viktigt att se över snörasskydden innan vintern kommer för att undvika olyckor. Snörasskyddet monteras på taket och hindrar snömassor att ramla ner och skada människor eller egendom. Oavsett vilken lösning du är ute efter hjälper vi er att se över snörasskydden. Vi presenterar vad som är bäst för din fastighet och vilka alternativ du har möjlighet till.

Vackert falsat plåttak
Vi hjälper till med rör, tak- och garneringsarbeten
Vi ser över säkerheten på taket