Takduk

Vi på AK’s plåt kan erbjuda en tätt och estetiskt tilltalande tätskikt på alla typer av byggnader. På tak som ej är lämplig för plåt, plana tak som vi kallar det är det högst lämpligt att lägga takduk.

Takduken är en produkt som är en polyestervävförstärkt takduk i PVC som kan användas på alla typer av underlag såsom mineralull eller med migreringsskikt på cellplast eller uttjänt tätskikt. På diffusionsspärr och isolering monteras takduken mekanisk med hjälp av skruvar eller stift och hylsor som fäster duken vid den bärande konstruktionen. Skarvarna svetsas med varmluft.

Protan som är våran leverantör har producerat och levererat takduk till den nordiska marknaden i över 35 år. Totalt har det blivit mer än 100 miljoner kvadratmeter. En stor del av den levererade takduken har använts vid renovering av tak där befintligt papp av flera orsaker inte uppfyllt fastighetsägarens önskemål om ett fungerande tätskikt.

Protan AB introducerade takduken på den svenska marknaden 1975. Protan takduk är välbeprövad på alla typer av tak och tillför taket minimal mängd brännbart material. Duken skarv svetsas med varmluft vilket innebär att risk för brand i samband med montage är minimal.

Protan takduk, det miljövänliga alternativet.

  • innehåller ett minimum av ej förnyelsebara råvaror.
  • innehåller inga tungmetaller
  • innehåller EU-godkänd mjukgörare
  • är det enda tätskiktet som i praktiken återanvänds

 

Användning områdena är nästintill obegränsade gå in och läs mer om användningsområdena på vår leverantörs websida. http://www.protan.se/takduk-och-tatskikt/broschyrer-takduk-och-tatskikt/

 

färger maskin