Processventilation

Processventilation är ventilation som omhändertar luftföroreningarna så nära den plats där de bildas som möjligt. Processventilation kan vara verktyg eller maskiner med integrerade utsug, inkapslingar, dragskåp, huvar, spaltutsug eller punktutsug. En effektiv funktion förutsätter att punktutsug, ventilationskanaler och rengöringsanordningar är rätt utformade.

Regler om ventilation finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, §§ 1728.

För dragskåp finns krav på lägsta lufthastighet i luckans öppning. Det finns krav på ett kontrollsystem för processventilationen. Om exponeringen för en luftförorening kan förorsaka livsfara eller allvarlig skada ska kontrollsystemet även larma vid fel på ventilationssystemets funktion. Föreskrifterna innehåller också regler om funktionskontroll och underhåll av ventilationen.