Bostadsventilation

Vi gör allt för att våra barn ska må bra. Men ofta glömmer vi det viktigaste. Luften vi andas hemma. Med balanserad ventilation andas du och din familj alltid ny, syrerik och filtrerad luft. Vi erbjuder dig, som ska renovera eller bygga nytt, de senaste och effektivaste ventilationssystemen på marknaden. Balanserade ventilationssystem där du kan återvinna upp till 83 procent av värmen i frånluften. Med andra ord en investering för både hälsa, ekonomi och miljö.

(FTX) Till och frånluftssystem med värmeåtervinning

(F-system) Tar oftast in friskluften in genom spaltventiler i fönsterkarmarna, den förbrukade luften sugs ut genom kök, badrum och övriga våtutrymme.

Dessa utsugspunkter sammanförs i ett kanalsystem med en frånluftsfläkt. Nackdelen är att kall luft tas in obehandlad med följd av högre värmekostnaderna tillskillnad från användandet av ett FTX system då det skulle haft en återvinning på upp til 83%.

Friskluften som kommer genom spaltventiler är oftast inte filtrerad utan kan medföra allergiframkallande produkter.