Renovering

Takduken kan med fördel ersätta tätskiktet på villatak, garagetak, uthus eller större industritak. Totalt har Protan producerat mer än 100 miljoner kvadratmeter. En stor del av den levererade takduken har använts vid renovering av tak där befintligt papp av flera orsaker inte uppfyllt fastighetsägarens önskemål om ett fungerande tätskikt. Protan AB introducerade takduken på den svenska marknaden 1975. Produkterna läggs av auktoriserade entreprenörer som finns jämnt fördelade över hela landet. Protan takduk är välbeprövad på alla typer av tak och tillför taket minimal mängd brännbart material. Duken skarvsvetsas med varmluft vilket innebär att risk för brand i samband med montage är minimal.

Protan takduk, det miljövänliga alternativet

  • innehåller ett minimum av ej förnyelsebara råvaror
  • innehåller inga tungmetaller
  • innehåller EU-godkänd mjukgörare
  • är det enda tätskiktet som i praktiken återanvänds
  • mekanisk infästning

Protan takduk infästes mekaniskt i bärande underlag, vilket säkerställer infästningen utan att man behöver kontrollera, eller lita till den gamla värmeisoleringen och pappens fastsättning. Takduk från Protan kan läggas direkt på befintligt tätskikt och på alla typer av tak. Alternativt kan befintligt tätskikt tas bort för att minska tyngd och onödig lagring av brandenergi. Skarvarna som är marknadens starkaste varmluftsvetsas.