Takunderhåll

takunderhåll

Ett tak behöver löpande underhåll för att förhindra att skador skall uppstå på både människor och egendom. Ak’s plåtslageri hjälper er som är i behov av takunderhåll. Med över 30 års erfarenhet av takunderhåll vet vi vilka åtgärder som krävs för att taket skall vara snyggt, säkert och stabilt.

 

Målning av plåttak

En ommålning av ett äldre plåttak bör ske vart 10:e år.  Det är självklart viktigt för utseendet men även för extra tätning av falser och dylikt. Är du i behov av en takplåtsmålning så hjälper vi gärna till.

 

Rensning av rännor och rör

Takrännor och rör behöver kontinuerligt undersökas. Vi hjälper er rensa rören så nederbörden enkelt försvinner ner i avloppet. Självklart ser vi även över takrännorna för att förhindra att olyckor skall uppstå.

 

Snöskottning av tak

Du är ansvarig som fastighetsägare att snö och is inte faller ner och skadar människor och egendom.

AK’s plåtslageri har lång erfarenhet att snöskottning . När snökaoset uppstår så eliminerar vi helt enkelt risken för skador.