Taksäkerhet

taksakerhet_Baldersgatan_01

Som fastighetsägare har du stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Att arbeta på ett tak medför stora risker. Därför har man bestämt i bygg- och planlagen att alla fastigheter skall vara utrustade med säkerhetsanordningar. AK’s plåtslageri hjälper att se över säkerheten på taket.

Vi kan bland annat hjälpa till med att installera gång- och takbryggor, räcken, stegar och andra skyddsanordningar för att säkerheten skall vara fullständig.

Snörasskydd – Undvik laviner från taket. Det är viktigt att se över snörasskydden innan vintern kommer för att undvika olyckor. Snörasskyddet monteras på taket och hindrar snömassor att ramla ner och skada människor eller egendom. Oavsett vilken lösning du är ute efter kan vi hjälpa er att se över snörasskydden. Vi presenterar vad som är bäst för din fastighet och vilka alternativ du har möjlighet till.