Garnering

Ak’s plåtslageri kan hjälpa till med allt som rör tak- och garneringsarbeten. Vi riktar oss mot företags- och fastighetsägare samt privatpersoner. Läs nedan vad vi kan hjälpa till med.

Skorstensbeslag

Även skorstenen behöver underhållas eftersom den utstår för mycket påfrestning. Vi ser gärna över skorstenen och hjälper er byta skorstensbeslag om sådant behövs.

Stosar

Takstosar används vid tätning av genomföringar genom taket. Självklart hjälper vi er att byta takstosar om sådant behövs.

Fönsterbleck

Det är mycket viktigt att undersöka fönsterblecken så de inte är skadade. Fönsterblecket ser nämligen till att leda bort vattnet från väggen. Är blecket skadat kan vatten från fönstret rinna in under fönsterkarmen eller längs sidorna och tränga in i väggen. Vi säljer även skräddarsydda fönsterbleck till er som vill byta bleck själva.

Hängrännor och stuprör

Hängrännor och stuprör behöver självklart även underhållas och ibland bytas för att vattnet skall ledas bort från fastigheten. Vi är experter inom området och besöker er gärna förutsättningslöst för att kontrollera så hängrännor och stuprör fungerar.