• Carpenter Tranås
  Elastolit 001 Pansargrå
  8000 m²
  30 april 2020
  Isolerat med stenull
 • Nötskrikans förskola Tranås
  Plannja plåt silverlack
  2 september 2019
 • Cityhuset Tranås
  Protan svart PVC takduk
  350 m²
  26 augusti 2019
 • Bandtäckning Tranås
  Plannja Bandtäckning
  220 m²
  2 mars 2019
 • Råsvägens förskola Tranås
  Bandtäckning Aluzink
  700 m²
  25 augusti 2018

Plåt

Taktäckning

Att beklä ditt tak med ett bandtäckt tak eller falsad plåt som det med kallas, kan ge din fastighet ett helt annat uttryck. Vi på AK’s har många års erfarenhet av tekniken. Varje tak är individuellt så vi gör ett besök och tittar på ditt projekt för att fastställa bästa materialval och teknik.

Våra plåtslagare har bred kompetens inom takarbeten vilket krävs för att leverera ett kvalitativt och genuint hantverk. Taket är en av de mest utsatta delarna på en byggnad, därför är det viktigt att det håller tätt.

Garnering

Ak’s plåtslageri kan hjälpa till med allt som rör tak- och garneringsarbeten. Vi riktar oss mot företags- och fastighetsägare samt privatpersoner. Läs nedan vad vi kan hjälpa till med.

Skorstensbeslag

Även skorstenen behöver underhållas eftersom den utstår för mycket påfrestning. Vi ser gärna över skorstenen och hjälper er byta skorstensbeslag om sådant behövs.

Stosar

Takstosar används vid tätning av genomföringar genom taket. Självklart hjälper vi er att byta takstosar om sådant behövs.

Fönsterbleck

Det är mycket viktigt att undersöka fönsterblecken så de inte är skadade. Fönsterblecket ser nämligen till att leda bort vattnet från väggen. Är blecket skadat kan vatten från fönstret rinna in under fönsterkarmen eller längs sidorna och tränga in i väggen. Vi säljer även skräddarsydda fönsterbleck till er som vill byta bleck själva.

Hängrännor och stuprör

Hängrännor och stuprör behöver självklart även underhållas och ibland bytas för att vattnet skall ledas bort från fastigheten. Vi är experter inom området och besöker er gärna förutsättningslöst för att kontrollera så hängrännor och stuprör fungerar.

Takunderhåll

Ett tak behöver löpande underhåll för att förhindra att skador skall uppstå på både människor och egendom. Ak’s plåtslageri hjälper er som är i behov av takunderhåll. Med över 30 års erfarenhet av takunderhåll vet vi vilka åtgärder som krävs för att taket skall vara snyggt, säkert och stabilt.

Målning av plåttak

En ommålning av ett äldre plåttak bör ske vart 10:e år.  Det är självklart viktigt för utseendet men även för extra tätning av falser och dylikt. Är du i behov av en takplåtsmålning så hjälper vi gärna till.

Rensning av rännor och rör

Takrännor och rör behöver kontinuerligt undersökas. Vi hjälper er rensa rören så nederbörden enkelt försvinner ner i avloppet. Självklart ser vi även över takrännorna för att förhindra att olyckor skall uppstå.

Snöskottning av tak

Du är ansvarig som fastighetsägare att snö och is inte faller ner och skadar människor och egendom. AK’s plåtslageri har lång erfarenhet att snöskottning . När snökaoset uppstår så eliminerar vi helt enkelt risken för skador.

Taksäkerhet

Som fastighetsägare har du stort ansvar över säkerheten så att ingen kommer till skada. Att arbeta på ett tak medför stora risker. Därför har man bestämt i bygg- och planlagen att alla fastigheter skall vara utrustade med säkerhetsanordningar. AK’s plåtslageri hjälper att se över säkerheten på taket.

Vi kan bland annat hjälpa till med att installera gång- och takbryggor, räcken, stegar och andra skyddsanordningar för att säkerheten skall vara fullständig.

Snörasskydd – Undvik laviner från taket. Det är viktigt att se över snörasskydden innan vintern kommer för att undvika olyckor. Snörasskyddet monteras på taket och hindrar snömassor att ramla ner och skada människor eller egendom. Oavsett vilken lösning du är ute efter kan vi hjälpa er att se över snörasskydden. Vi presenterar vad som är bäst för din fastighet och vilka alternativ du har möjlighet till.